Nasze licencje i certyfikaty

Certyfikat kompetencji zawodowych

skan10

Licencja na wykonywanie transpotru krajowego

skan11

Licencja na wykonywanie transpotru międzynarodowego

licencja